صفحه 1 از 4

مشخصات ثبت کننده اطلاعات:( در این قسمت اطلاعات کسی که فرم زیر را تکمیل میکند درج شود.)

اطلاعات وارد شده در این قسمت در سایت درج نخواهد شد.                   پر کردن فیلد های دارای(*)الزامی می باشد

ورودی نامعتبر در بخش نام تکمیل کننده فرم است.بررسی کنید
ورودی نامعتبر در بخش نام خانوادگی تکمیل کننده فرم است.بررسی کنید
ورودی نامعتبر در بخش سمت است.لطفا بررسی فرمایید.
ورودی نامعتبر در بخش تاریخ تولد است.لطفا چک کنید.
ورودی نامعتبر در قسمت شماره موبایل کاربرثبت نام کننده.لطفا بررسی نمایید.
ورودی نامعتبر

اطلاعات کسب و کار: لطفا اطلاعات کسب و کار خود را اینجا وارد نمایید.

اطلاعات ارسالی بعد از درج شغل قابل ویرایش است.

تمامی اطلاعات وارد شده در این صفحه، در سایت درج خواهد شد.

پر کردن فیلد های دارای (*) الزامی می باشد.

 

لطفا فیلد نام کسب و کار را بررسی نمایید.
خطا در بخش شماره ثابت.لطفا قسمت مربوطه را بررسی کنید
خطا در بخش نام مدیریت!لطفا فیلد نام مدیریت را بررسی کنید
خطا در بخش شهرت شغل
خطا در بخش شماره همراه شغل.لطفا قسمت مربوطه را بررسی کنید
لطفا فیلد حوزه فعالیت را بررسی نمایید.

 تصاویر شغل: تصاویری که تمایل به درج در صفحه خود را دارید به شماره واتس آپ شرکت ارسال نمایید.(12 عدد)      09106759732

اگرآدرس ندارید از جمله "آدرس ندارم" استفاده نمایید.در غیر این صورت آدرس دقیق خود را درج نماید.
لطفا قسمت مربوط به توضیحات تکمیلی را بررسی کنید.

تمامی اطلاعات وارد شده در این صفحه، در سایت درج خواهد شد.

 

ورودی نامعتبر در بخش ایمیل
ورودی نامعتبر در بخش ساعت کاری
ورودی نامعتبر در بخش فکس
ورودی نامعتبر در بخش آدرس اینستاگرام
ورودی نامعتبر در بخش ساعت کاری
ورودی نامعتبر در بخش کانال تلگرام
2,650,000 (ریال)
ورودی نامعتبر در بخش خدمات اضافی
0 (ریال)
ورودی نامعتبر است