لیست تولید فرش و قالی دستباف تبریز

 

 

 

 نام واحد صنفی آدرس تلفن
قالیبافی حیدری باغ معروف - روستای آجی چای - فلکه اول نبش میدان امام حسین (ع) - قالیبافی حیدری - طبقه همکفکد پستي: 5363166171  
فرش زارع خیابان کوثر شرقی خیابان ش ذاکری روبروی کافه عزت جنب86کد پستي: 5144945486 04112307349
تولید فرش منجم اول حجتی جنب تالار خوشبین  30کد پستي: 1986848539 04112800140
  کوثر کوثر شرقی  1کد پستي: 5144918446 04112362966
ندارم پاسداران شهید ابراهیم زاده شهید مطهری 29کد پستي: 5147734343 04112608265
فرش شالي خ حجتی بلوار معلم محله ایپچیلر روبروی افه فیروز  ش ندارد  15کد پستي: 5186916351 04112874556
فرش خواجه خ عباسی خ بهشتی خر ده متری اول ندارد  12کد پستي: 5155763465 04110000000
تولید فرش ستاری فرد خ قدس خ قطران شمالی بالاتر از بیمه تامین اجتماعی شعبه 2طبقه زیرزمینکد پستي: 5183683346 04130
فرش سرخی پاسداران شهید مدنی ده متری طا جنب بکد پستي: 5148673457 04112606693
------- خلجان محله بالا  000کد پستي: 5364117185 04114305480
تولیدی رضاپور منتظری جنب گورستان بقائیه کوی زمزم- راه آب 5کد پستي: 5164919478 04115249297
مبل شوئي فرخي خ ش قره باغی نرسیده به میدان تلاش روبروی دربند شفق ندارد  27کد پستي: 5145873449 04110000000
توليدي رضاپور خ منتظری جنب گورستان بقایه وی زمزم راه ب ندارد  0کد پستي: 5164919478 04112332432
فرش اسمي زاده  مقدم خ پاسداران اول  ش پورابر ندارد  4کد پستي: 5148674516 04112605675
توليد فرش حضرتي اويلق شهر ارم منطقه نه پاین تر از درمانگاه  متری اول ندارد  1302کد پستي: 5678786490 04112305855
فرش خ مفتح خ قره باغی  ش شریفی  ش عباس زاده ندارد  5کد پستي: 5146893651 04112338745
فرش خ  متری فیضیه  ش باباجهانی نبش  دیزج زیرزمین ندارد  25کد پستي: 5185847141 04110000000
تولید فرش رضازاده دلالی اناخاتون ایستگاه اخر روبروی تاسی عقاب ندارد  0کد پستي: 5189111849 04110000000
قالیشوئی نجفی سه راهی فرودگاه خر  سولماز  تبریز ندارد  3کد پستي: 5186678798 04112865038
فرش لطفي اول ارم بهمن اباد نرسیده به پارتمانهای میلاد ندارد  320کد پستي: 5147695545 04112304085
فرش خوانچه پري خ مفتح خ ش شریفی   امیر دوم ندارد  7کد پستي: 5146893711 04112672903
فرس سرخي خ پاسداران  ش مدنی  متری  طالقانی روبروی نان بربری ندارد  0کد پستي: 5148673457 04112606693
فرش ياري خ انقلاب روبروی بان ملی  اسلامی ندارد  3889کد پستي: 5145944633 04110000000
فرش اسماعيلي خر خ مفتح  ش صدیق بالاتر از مسجد ندارد  69کد پستي: 5144837168 04110000000
فرش رضائيان پاسدراران پشت پارتمانهای میخ  شباف ندارد  80کد پستي: 5148633958 04110000000
فرش فرجي دنگاه خ انقلاب دبیرستان باقرالعلوم صدمتر بالاترا ز مسجدم ندارد  51کد پستي: 5144964969 04110000000
فرش بي مانند سردرود خ شهریار  ستارخان  جنا بن بست طنین ندارد  11کد پستي: 5361651874 04114214491
فرش شالي خ حجتی بلوار معلم محله ایپچیلر روبروی افه فیروز  ش ندارد  15کد پستي: 5186916351 04112874556
فرش شالي خ حجتی بلوار معلم محله ایپچیلر روبروی افه فیروز  ش ندارد  15کد پستي: 5186916351 04112874556
فرش حسين زاده خ پاسداران فله اطبس پاین تر از حمام گلستان ندارد  20کد پستي: 5148654733 04110000000
فرش عليپور فرد خ وثر غربی پاین تر از مسجد صاحب الزمان عج نرسیده ب ندارد  0کد پستي: 5145915431 04110000000
فرش ابراهيمي خ مفتح خ شهیدان لیلابی  ش وطن پرست ندارد  186کد پستي: 5145799658 04110000000
تالو فرش عالي نسب خ حجتی وچه علی سیاهپوش وچه نانوا ندارد  225کد پستي: 5186619914 04112841198
فرش حسن زاده خ ش قره باغی نرسیده به میدان امام حسین دربند نعمت ندارد  2117کد پستي: 5146973443 04112357528
فرش تقي زاده خ  متری فیضیه غربی  ش سربازی شریعتی اول ندارد  51کد پستي: 5185854671 04110000000
قالیبافی نسودی خ بهار اره گر  ش غفاری ندارد  65کد پستي: 5184847831 04112860218
فرش رونقي میدان یه دان پاساژ ستارخان ندارد  81کد پستي: 5146655586 04110000000
فرش نظام خ ش منتظری نرسیده به اتوبان نبش وی جماران زیزمین ندارد  5کد پستي: 5165948474 04110000000
فرش حق دوست روستای لیقوان بالاتر از مسجد جامع خ نصر ندارد  985کد پستي: 5366184985 04116326419
فرش عبادي روبروی شهر رضوان شهر  متری فردوس جنوبی  بهرامی ندارد  75کد پستي: 5147636698 04110000000
فرش جوادپور یه دان خ پاسداران  محمد شباف روبروی  پ ندارد  0کد پستي: 5148938459 04112614437
فرش طاهرزاده خ زادی خ لاله  متری فلاح نژاد جنب پ ندارد  0کد پستي: 5175916151 04114765896
فرش مقدم خ ش قره باغی  مسجد المهدی جنب غذاخوری المهدی ندارد  37کد پستي: 5146996133 04112601683
فرش اکبرزاده خ پاسداران ایستگاه پل زیرزمین دندان پزشی جوان ندارد  0کد پستي: 5147734431 04112609187
فرش بالغ روستای بیرق خ امام ندارد  784کد پستي: 5366173744 04116316122
فرش عظيم زاده خ شهید باری خ بهاران ندارد  12کد پستي: 1467974111 04110000000
امینی مارالان کوی حاج کاظم خ پرورش شهید جاوید جباری 18کد پستي: 5165854888 04115456957
عیوضی شهید قره باغی کوی شهید پیری اسلامی 2 3/5کد پستي: 5145953861 04112349708
قالي بافي ابريشم آزادی کوی شهید قاضی طباطبائی  230کد پستي: 5164793383 04115421124
کارگاه فرش همت جو خیابان عباسی سیلاب قوشخانه کوچه ایرانی زاده 6/6کد پستي: 5153854656 04110
پور كرامت انتهای خیابان طالقانی کوی امام رضا 16 متری ملکی 10کد پستي: 5164869545 04115414505
گارگاه بخشی انقلاب عباسزاده ملالار 21  1 1کد پستي: 5147633638 04112337655
قالی بافی سهند خیابان پاسداران حیدر اباد شهید پور احمد 12کد پستي: 5148634878 04112305652
تولیدی فرش دستباف سلطانی روستای الوار شهرک جمالی نیلوفر سه  99کد پستي: 5146953463 04112525012
فاقد قره باغی کوی عزتی  73کد پستي: 5187614493 04112331814
قالی بافی گلزاری پاسداران اول 10 متری طالقانی کوچه پوراکبری روبروی مسجد علی اکبر  8کد پستي: 5148638631 04116586312
تولیدی بالایی عباسی شهید رجایی -8متری ریاضی-کد پستي: 5155646681 04116588721
ندارد خیابان شهید قره باغی-روبه روی آپارتمان های ماهان -کوچه قم تپه-کد پستي: 5146843852 04132662391
قالیبافی دوستی تبریز - خیابان مفتح - خیابان امامدوست - کوچه مشکعنبری - جنب پلاک103کد پستي: 5145743163  
تولیدی باامید افشرد خیابان42متری-میدان امام حسین-8متری حسن زادهکد پستي: 5147747677  
تولیدی رضایی رضوانشهر-18متری رضوان-پائین تراز بایرام عامل-دربندجلیلی-پ2کد پستي: 5147748733  
تولیدی عالی نسب ستار خیابان راه آهن-اول کوی حافظ-دست چپ-اولین کوچهکد پستي: 5183914933  
تولیدی اسماعیل زاده خیابان آزادی-خیابان ابوذر-12متری شهید مطهری-طبقه همکف کد پستي: 5175639583  
تولیدی فتحی افشرد یکه دکان-کوی موسوی-کد پستي: 5146833416  
تولیدی باقری شهرک شهیدچمران-کوچه وحدت-بن بست گلچین-پ14کد پستي: 5179946771  
تولیدی محمدی خیابان پاسداران-10متری طالقانی-کوچه حضرت ابوالفضلکد پستي: 5148643643  
تولیدی بالازاده خیابان منتظری-20متری-کوچه شهیدارشدی-طبقه4کد پستي: 5164936954  
تولیدی معصومی خیابان مفتح-کوی شربت زاده-کوی شهیدپیریکد پستي: 5145885373  
تولیدی یوسفیان خیابان انقلاب-بالاترازبانک ملی-ایستگاه ادریس-کوچه بن بست قراخانلو-طبقه زیرزمین-کد پستي: 5147693311  
تولیدی اسدی عبدالجبار خیابان شهید رجایی-42متری توانیر-جنب مسجد امام خمینی(ره)-کد پستي: 5155657493  
تولیدی اسدی خیابان-منجم-چوستدوزان-کوی خرازی-کد پستي: 5186669618  
تولیدی پیرایه جو خیابان منچم-چوستدوزان-کوی خرازی-طبقه همکف کد پستي: 5186638364  
تولیدی امیرکاظمی شهرک شهیدچمران-خیابان امام-کوچه تعاون-کد پستي: 5179931120  
تولیدی کریمزاده محمودی  خیابان شهید قره باغی ،کوی شهید قانع ،روبروی مسجد امام حسین (ع)،پلاک 50کد پستي: 5146897494  
سهند  خیابان حجتی -محله لا که دیزج -کوی اذربایجان -طبقه همکف کد پستي: 5185888116  
تولیدی مختاری خیابان آزادی-پشت ساختمان سنگی-بالاتراز تاکسیرانی-15متری ولیعصر-نبش 12متری اسلامی-پ8/195کد پستي: 5175736177  
تولیدی عباس پور خیابان شهید منتظری-آخرعزیزآباد-جنب ایرانسلکد پستي: 5165711111  
تولیدی صادق زاده خیابان کوثرشرقی-کوچه شهیدعلی باقری-کد پستي: 5144956316  
تولیدی سرداری فلکه انقلاب--42متری-کوثرغربی-جنب مسجد قباد-کد پستي: 5145978141  
تولیدی بابایی قزلجه خیابان حافظ-روبه روی داروخانه لقمان-کوچه سیدحسینی-بن بست فرمان برکد پستي: 5165884343  
تولیدی لطفی خ42متری-کوی شهیددهقان-کوچه محمدیه-کد پستي: 5147695719  
تولیدی جعفرپور شهرک ارم-کوی المهدی-12متری دوم-کد پستي: 7493651479  
تولید فرش دستباف پل شهرک ارم-خیابان کوثر شرقی-کوچه حاج حسن بزاز-کد پستي: 5145776849  
تولیدی دیاری افشرد آناخاتون-18متری جنوبی-جنب مشاور املاک افشردیکد پستي: 5189161479  
فرش محمودی خ انقلاب روبروی بانک ملی اول کوچه اسلامی دربند فرعی خیامکد پستي: 5146987911  
فرش اقبال روستای ورنق روستای بالاکد پستي: 5364151195  
فرش قاسمی اول قطران کوی فاطمی دربند مدرسه کوچه شش متری قاعمکد پستي: 5173854345  
فرش رونقی میدان یکه دکان پاساژ ستارخانکد پستي: 5146655586  
تولیدی اسمی زاده مقدم پاسداران اول کوچه پوراکبرکد پستي: 5147638959  
تولیدی رضائیان خ پاسداران پشت آپارتمانهای میخک کوچه کشبافکد پستي: 5148633958  
تولیدی لطفی اول ارم بهمن آباد نرسیده به آپارتمانهای میلادکد پستي: 5147696898  
تولیدی  خوانچه پری خ مفتح خ شریفی کوچه امیر دومکد پستي: 5146893711  
تولیدی اسماعیلی آخر خ مفتح کوچه شهید صدیق بالاتر از مسجدکد پستي: 5144837168  
تولیدی علی پور فرد وثر غربی پایین تر از مسجد صاحب الزمان نرسیده به میدان امام حسینکد پستي: 5146654985  
تولیدی بی مانند سردرودی سردرود خ شهریار کوی ستارخان کوچه جنت بن بست طنین کد پستي: 5361651874  
تولیدی فرجی دنگاه خ انقلاب پشت دبیرستان باقرالعلوم 100متر بالاتر از مسجد موسی بن جعفر پلاک 51کد پستي: 5144964969  
تولیدی حسین زاده حیدرآباد پاسداران ایستگاه آخر پایین تر از گرمابه گلستانکد پستي: 5198276820  
تولیدی حسین زاده شالی حجتی بلوار معلم محله ایپکچیلر روبروی کافه فیروز کوچه شبنمکد پستي: 5186916351  
تولیدی چاهی بیرق خ طالقانی نرسیده به اخر طالقانی کوچه سنگ تراشانکد پستي: 5164653377  
تولیدی برزگر خ حجتی کوچه سهراب بخشی اخر کوچه مینا سمت راستکد پستي: 5185889563  
تولیدی گلمحمدی جوانان گروه میدان ستارخان پارک قم تپه روبروی مدرسه صدیقه کبریکد پستي: 5146848397  
تولیدی سخندان سردرود خ امام نرسیده به رستوران جلالی بن بست مسرتکد پستي: 5361651355  
تولیدی علی پور پایدار مفتح بالاتر از میدان امام حسینکد پستي: 5144796793  
تولیدی سیدپور خ انقلاب اول خلیل اباد کوی دوستیکد پستي: 5146897816  
تولیدی محمدزاده قره باغی کوی قانع جنب فروشگاه جعفریکد پستي: 5146847393  
تولیدی لطفعلی زاده مارالان باغ حاج کاظم کوچه جباریکد پستي: 5165854888  
تولیدی امیدوار انرجان روستای انرجان کوچه نوریکد پستي: 5364153668  
تولیدی لندرودی خ پاسداران جنب غذاخوری تبریزنو کوچه پوراکبریکد پستي: 5148638546  
تولیدی مهدی پور 42متری کوچه حسن زاده دربند خدابخشکد پستي: 5147615563  
تولیدی حسن پله خلجان محله بالا کوچه خواجه محمد جنب پلاک 3/182کد پستي: 5364136845  
تولیدی غائبی سه راه فرودگاه جاده مرند 12متری وحیدیکد پستي: 5186617151  
تولیدی عبدالهی خیابان انقلاب-کوچه شهیدخلیل دهقان-پایین ترازمسجد امام رضا(ع)کد پستي: 5147613916  
تولیدی ایمانی خ مفتح خ لیلابی پلاک 60کد پستي: 5145753151  
تولیدی اختری پور خلجان خ ازادی کوی توحیدکد پستي: 5364116339  
تولیدی عابدینی شهرک چمران ایستگاه اخر 6متری بهشتیکد پستي: 5179835871  
تولیدی هوشمند خ پاسداران پشت اپارتمانهای میخک کوچه کشبافکد پستي: 5679121298  
تولیدی ابراهیمی چهارراه عباسی کوچه رجائی 10متری اذریکد پستي: 5155653345  
تولیدی میرزائی شهرک چمران کوی مهران کوچه پایدارکد پستي: 5179936673  
تولیدی یوسف زاده قره باغی کوچه ابوریحانکد پستي: 5145996884  
تولیدی شقاقی ترکه داری خ عباسی اول احمداباد 10متری مولاکد پستي: 5145996884  
تولیدی اصلانی اویلق فرودگاه کوچه میهن 3کد پستي: 5146933691  
تولیدی فوری باشسیز لاله میدان شهدای لاله کوچه صفاکد پستي: 5176713488  
تولیدی محمدزاده قره باغی کوثر غربی جنب تاکسی تلفنی فدککد پستي: 5145954681  
تولیدی رستم زاده ایده لو 10متری جاوید روبروی لواش پزی برزگرکد پستي: 5153939565  
تولیدی اقبال وره نقی بالاتر از خلجان روستای وره نقکد پستي: 5364151177  
تولیدی زمانی 42متری بهمن اباد کوچه اول محمودیهکد پستي: 5679904551  
تولیدی دهقان نژاد پاسداران دربند مسجد رسول اله اول کوچه شهریارکد پستي: 5678782924  
تولیدی رمضانی عباسی سیلاب قوشخانه بالاتر از احمداباد ایستگاه سوم کد پستي: 5153848391  
تولیدی فرش فروش امامیه اول خ معراج کوچه حکیم نظامی 8متری دومکد پستي: 5164843568  
تولیدی شیخی آخر عباسی کوچه شیرسوارکد پستي: 5156734851  
تولیدی ایلداری فیروزسالاری خ استادجعفری ایستگاه لاکه دیزج کوی ابوذر روبروی مسجد مطهریکد پستي: 5186936595  
تولیدی والاناصرسردرودی سردرود خ امام جنب پمپ بنزینکد پستي: 5361846668  
فرش سیفی شهرک ارم روبه رویمنطقه 4 پشت مدرسه رو به روی شهرداری کد پستي: 5146895831  
فر ش قلی زاده  چهار راه لاله میدان امام حسین خ ابوذر جنب کوچه رجاییکد پستي: 5175614583  
فرش رزم آرا تبریز خ عباسی خ شهید رجایی (یوسف آباد)10متری ناصریکد پستي: 5155663784  
فرش صمدی خ خلیل آباد کوچه موسی ابن جعفر کوچه اسلامی پ45کد پستي: 5144964359  
تولیدی عظیم زاده اسفنجانی خیابان لاله-12متری فلاح نژاد-کد پستي: 5175633883  
تولیدی باحجب خ عباسی 10 رنجبری آخر کوچه پ28کد پستي: 5155847535  
فرش بهمنی خ منتظری بالای سد کوچه ش داداشیکد پستي: 5164946916  
فرش جعفریان شهرک ارم خ معلم نبش 18 متری شفا پ2کد پستي: 5147687467  
فرش نامور خ 42 متری بهمن آباد اخرای صفر اغازچی کوچه علیزادهکد پستي: 5147617784  
فرش قصیدی  خلجان ، شهرک خلجان  ، کوی شهریار  ، . ، پلاک 3/768 ، طبقه همکفکد پستي: 5364135868 09148646469
فرش رستم زاده تبریز ، جاده مایان - ، الوارسفلی ، شهرک شهیدجمالی ، پلاک 221 ، طبقه - ، واحد غربیکد پستي: 5184983933 09380687377
تولیدی فرضی خواجه تبریز - یوسف آباد - کوچه سیف اله لواش پز - کوچه صفا 1 - پلاک 145 - طبقه اولکد پستي: 5155649346  
تولیدی شعارنوبری مقصودیه جنب املاک مظلومی پلاک 107کد پستي: 5137775685  
فرش نور آذر  یکه دکان ش قره باغی سه راه بهشتی کوچه نعمت پور کد پستي: 5146973355  
فرش وطن دوست اخمقیهمیدان قاضی دربند شرکت تعاونی سمت راست کوچه دوم پ6کد پستي: 5179933336  
فرش ارفعی  اخونی18 متری شهید شریفی کوچه دهم پ10کد پستي: 5179833544  
فرش فتحعلی پور تبریز سردرود خ امام ایستگاه بهار کوی قاضی بن بست یاسمن پ18کد پستي: 5361674891  
تولیدی محمدی خ انقلاب پایین تراز توسعه ارم بهمن آباد-کوچه دوم ش علیزادهکد پستي: 5146645556  
تولیدی نظامی دوست تبریز ، بلوار منجم ، اول شهید حدادزاده ، خیابان شهید حدادزاده ، پلاک 42 ، طبقه زیرزمینکد پستي: 5186635535  
تولیدی رحیمی خلجان محله بالا اول کوی شهریار روبروی فیلترسازیکد پستي: 5971933517  
فرش برقی 4 راه عباسی آخر خیابان شهیدرجائی کوچه  سعیدآباد کد پستي: 5155664391  
فرش احمدی دینور خ حجتی ایستگاه نجار آباد خ ش سربازی 6 متری اول شریعتی پ6کد پستي: 5185854357  
فرش اختیاری خ دارائی کوچه مجتهدلر پاساژ صنایع دستی امیریه طبقه بالا همکف پ25کد پستي: 5134934686  
تولیدی زعفرانچی بکر  تبریز - بلوار استاد شهریار - کوچه حسن (12 فروردین ) - بن بست 14 معصوم-بن 1 - پلاک 24 - طبقه همکفکد پستي: 5156936853 04136562853
فرش فاطمی  تبریز - ایپکچیلر - کوچه شبنم - کوچه فاطمی - پلاک 1 - طبقه همکفکد پستي: 5186918463 09146296571
تولیدی نجان  تبریز - بلوار استاد شهریار - کوچه حسن (12 فروردین ) - بن بست 14 معصوم - پلاک 28 - طبقه اولکد پستي: 5156936797 04136562853
تولیدی حق دوست شیروانه ده  تبریز ، منبع ، کوچه شهیدان ترکمن زاده ، خیابان ثقه الاسلام شمالی ، طبقه -1کد پستي: 5143843164 04132333466
تولیدی سید احمد فاطمی  تبریز ، خیابان شهید قره باغی- ، کوثرغربی-نرسیده به مسجد امام محمدباقر- ، نبش کوچه شهیدحیدری- ، پلاک 311 ، طبقه زیرزمینکد پستي: 5145983644 04132354996
فرش احمدی تبریز ، خیابان عباسی ، یوسف آباد ، کوچه سعیدآباد- ، پلاک 4 ، طبقه همکفکد پستي: 5155663143 04136577403
تولیدی قربانی دوسته شا تبریز ، خیابان مفتح- ، کوچه شهید شریفی ، کوچه سیدتوکلی اول ، پلاک 1 ، طبقه -کد پستي: 5146894146 04132335427
تولیدی میر مهدی زاده  تبریز ، عباسی-شهید رجایی ، خیابان 24 متری شفیع زاده ، بن بست شهید جلیلی ، پلاک 7/163 ، طبقه همکفکد پستي: 5155657160 04136560629
تولیدی زارعی  تبریز ، رواسان ، خیابان اندیشه ، پشت انبارسلمان سلمان ، پلاک 25 ، طبقه همکفکد پستي: 5179774153 04134240101
تولیدی رضایان  تبریز ، خ عباسی  ، یوسف آباد  ، 18متری فخی نیا 12متری جانبازان  ، پلاک 5 ، طبقه همکفکد پستي: 5155644460 04136572013
قالیبافی پورمحرم اوغلی ، اوغلی- ، 8متری دوم رضایی- ، -- ، پلاک 1 ، طبقه همکفکد پستي: 5189115851 04132692170
فرش صمدی تبریز ، عباسی ، 18متری انقلاب ، کوچه شهید مدنی ، پلاک 1 ، طبقه همکفکد پستي: 5155838186 04136564808
عنوان قاسم زاده  تبریز ، 42متری -انقلاب- ، کوچه شهیدنجفی ، پشت مدرسه خدیجه کبری ، پلاک 61 ، طبقه همکفکد پستي: 5147686736 04136689300
تولیدی طیبی  تبریز ، خیابان بهار ، روبه روی مسجد علوی ، کوچه صفا-بن بست موحد ، پلاک 11 ، طبقه اولکد پستي: 5184764635 04134415966
تولیدی خیاط بی نظیر تبریز ، خیابان شمس تبریزی  ،  خیابان گرو  ، مسجد حاجی آقا بابا ، پاساژناصری  ، پلاک 10 ، طبقه همکفکد پستي: 5144793113 04133364748
تولیدی اصغری زینجناب تبریز - خ آزادی - خ ملت - خیابان ولیعصر - پلاک 40 - طبقه اولکد پستي: 5175768317 04134792689
صمدی  تبریز ، آخر عباسی ، کوی شهید شیر سوار  ، جنب حسینیه  ، پلاک 128 ، طبقه همکفکد پستي: 5156736383 09371408835
فرضی  تبریز ، خ عباسی شهید رجایی  ، شهید شفیع زاده  ، کوچه سیف الدین اله لواشپز ، پلاک 99 ، طبقه همکفکد پستي: 5155649345 09146592563
فضایلی  تبریز ، خیابان پاسداران ، خیابان لاله های سرخ ، جنب لواش پزی ، طبقه همکفکد پستي: 5148633419 09146541506
قالیبافی جبارزاده  تبریز ، خیابان 42 متری  ، کوی عباسزاده -کوچه فرهنگ  ، بن بست فرهنگ  ، پلاک 893 ، طبقه اولکد پستي: 5146954597 09142336493
تولیدی صادق زاده  تبریز ، خ قدس  ، کوی شهید برگی  ، نبش کوچه همایون سیدی  ، پلاک 147/1 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5184633731 09149122719
تولیدی عبدالهی  تبریز ، خیابان 42متری ، انقلاب  ، کمیته 5 سابق  ، پلاک 4/873 ، طبقه همکفکد پستي: 5147768197 09142487294
تولیدی جوان تبریز ، خیابان فلسطین  ، میدان کاه  ، اول کوچه حقیقت ، پلاک 42 ، طبقه همکفکد پستي: 5135713158 09141149702
تولیدی یحیوی  تبریز ، خیابان پاسداران ، 24متری اطلس ، کوچه لاله های سرخ ، پلاک 4 ، طبقه همکفکد پستي: 5148648567 09148441200
تولیدی پور عطا  تبریز ، خیابان سرباز شهید  ، خیابان وحدت ، کوی شهید نادری  ، پلاک 7 ، طبقه همکفکد پستي: 5143647161 09143046145
فرش دادرسی تبریز ، نرسیده به سجادیه  ، کوی شهید داداشی (شمس سابق ) ، در بند امیر خیابانی  ، پلاک 28 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5168619919 09143153848
تولیدی عبد سنجران  تبریز ، آخر خیابان حجتی  ، پایین تراز بلوار معلم  ، محله ایپکچیلر , کوچه مسجد  ، پلاک 41 ، طبقه همکفکد پستي: 5186915661 09148668985
تولیدی غفوری متنق  تبریز ، مارالان ، عطارنیشابوری-کوچه زیبا ، نرسیده به میدان پیشقدم ، پلاک 9 ، طبقه همکف ، واحد شمالیکد پستي: 5165747887 09141070531
قالی باف  راسخی تبریز ، پل ارم ، 16 متری شهید مدنی  ، کوچه  ششم ، پلاک 21 ، طبقه همکفکد پستي: 5147673262 04135235989
تولید فرش مجید صفر پور  تبریز ، خیابان پاسدران  ، خیابان شهید ابراهیم پور  ، میدان امام حسین ( ع)  ، پلاک 12 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5147717465 09147697525
تولیدی حشمتی  مایان سفلی ، خیابان آزادی ، خیابان سبحان ، پلاک 5 ، طبقه همکفکد پستي: 5369116000 04136911600
تولیدی جوادی  تبریز ، خیابان 18 متری فیضیه غربی  ، اول خیابان شهید سربازی  ، کوچه خیام  ، پلاک 7 ، طبقه همکفکد پستي: 5185878565 04132841994
تولیدی افشان کجابادی  تبریز ، خیابان بهار  ، کوی صفا  ، جنب لواش پزی قلی زاده  ، پلاک 65 ، طبقه اولکد پستي: 5184748351 04134446067
تولیدی محمدی  تبریز ، خیابان انقلاب  ، ایستگاه بانک ملی - آخر کوچه مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ، بالای سنکگی یوسفی  ، پلاک 432 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5147694599 04132308583
تولیدی باقری مایانی  مایان سفلی ، روستای مایان سفلی  ، خیابان امام  ، محله دروازه ( چایکنار)  ، پلاک 26 ، طبقه همکفکد پستي: 5369115503 09149497302
تولیدی نجفی  تبریز ، خیابان مفتح  ، کوچه ملاحسن  ، کوچه شهید محمد علی فاتحی  ، پلاک 153 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5145838593 04132345327
تولیدی نجفی  تبریز ، حجتی ، خیابان استاد جعفری ، کوچه رسول فرهادی ، پلاک 99 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5186647414 09149967181
فرش تقی زادگان تبریز ، پاسداران ، پشت مغازه های مصلی  ، 18متری ریحان جنب  ، پلاک 66 ، طبقه همکفکد پستي: 5147857171 09143172846
تولیدی محرمی  تبریز ، سیلاب قوشخانه  ، احمد آباد  ، کوچه شهیدناموری ، پلاک 40 ، طبقه همکفکد پستي: 5153884795 09144102039
تولیدی آل طه  شیخ حسن ، جاده آذرشهر -روستای شیخ حسن  ، شهرگلسار ، کوچه گلدشت ، پلاک واحد 28 ، طبقه همکفکد پستي: 5361145870 09371668065
فرش محمدی سردرود ، سردرود  ، خیابان امام خمینی  ، کوی حافظ  ، پلاک 12/42 ، طبقه همکفکد پستي: 5361643177  
فرش رهنما  تبریز ، خیابان شهیده قره باغی  ، کوی شهید قانع پور  ، . ، پلاک 24 ، طبقه همکف کد پستي: 5146869563 09148743919
تولیدی سلوکی  تبریز ، خیابان لاله  ، خیابان محمد نژاد   ، کوی گلچین  ، پلاک 233 ، طبقه همکف کد پستي: 5173913317 09143171641
تولیدی کاظمی مهر  تبریز ، خیابان مفتح  ، خیابان لیلابی  ، کوچه وطن پرست ,بن بست وطن پرست  ، پلاک 43 ، طبقه همکفکد پستي: 5145765777 09365641494
فرش پنجعلی تبریز ، شهرک اندیشه ، گلستان یکم ، جانبازان کوچه 5  ، پلاک جنب پلاک 12 ، طبقه همکفکد پستي: 5176936558  
تولیدی قلی پور  تبریز ، خیابان حجتی  ، در بند شهید صادقی  ، . ، پلاک 57 ، طبقه همکف کد پستي: 5186659131 09147847734
تولیدی سعادتی  تبریز ، ائل گلی ، آخر سهند  ، خیابان نفت ، پلاک 12 ، طبقه فوقانی کد پستي: 5168619899 09143064056
تولیدی برازنده  تبریز ، خیابان پاسداران  ، خیابان 10 متری طالقانی ، کوچه شکوفه غربی  ، پلاک 41 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5148638981 09147680119
تولیدی فرجی  باغ معروف - روستای آجی چای - . - خیابان مخابرات - خیابان گلستان 2 - طبقه .کد پستي: 5363151170 09143158895
تولیدی رستمی  تبریز ، آخر عباسی  ، 10متری رنجبر  ، کوچه شهید بهشتی  ، پلاک 25 ، طبقه 3کد پستي: 5155874961 09149150270
تولیدی نوید  تبریز ، خیابان 42 متری  ، اول پاسداران  ، کوچه اتحاد ، پلاک 4 ، طبقه همکفکد پستي: 5147717658 09148907945
تولیدی دهقانی  تبریز ، خیابان انقلاب ، روبروی مسجد ابوالفضل (ع) ، . ، پلاک 4/71 ، طبقه زیر زمین ، واحد غربیکد پستي: 5147613179 09141056839
تولیدی هادی  تبریز ، خیابان بهار  ، شهرک نظام پزشکی  ، فاز دوم  ، پلاک 647 ، طبقه همکف کد پستي: 5185986987 09143127459
فرش نظامیدوست تبریز ، خیابان منجم  ، کوی چوستدوزان  ، . ، پلاک 190 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5186669659  
تولیدی حسن پور نامی  تبریز ، سرباز شهید ، کوچه کمالی ، کوچه (مجلل پایین) ، پلاک 14 ، طبقه همکفکد پستي: 5136635854 09141149207
تولیدی عبداله زاده  باسمنج ، جاده باسمنج  ، اول نعمت آباد  ، روبروی مهران شهر , 8متری اول فردوس  ، پلاک 84 ، طبقه همکفکد پستي: 5366149996 09143192248
فرش جوابی تبریز ، اشرفی لاله  ، کوچه 12متری امام حسین ( ع)  ، کوچه 6متری اول  ، پلاک 6 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5175945698 09143085905
تولیدی نصراله زاده  سردرود ، خیابان امام  ، کوی شهید زمانی  ، . ، پلاک 23 ، طبقه همکفکد پستي: 5361765153 09141160340
فرش تبریز ، سیلاب قوشخانه  ، کوچه ملار قادر  ، . ، پلاک -208 ، طبقه همکفکد پستي: 5153843681  
تولیدی برزگران تبریز ، خیابان منبع  ، 8متری قاضی  ، جنب مدرسه فیاض بخش  ، پلاک 3 ، طبقه همکف ، واحد شرقی کد پستي: 5143866494 09148608057
تولیدی یزدانی  تبریز ، آخر مارالان - بالای سد  ، کوی بهبود  ، کوچه سبلان  ، . ، پلاک 5 ، طبقه .کد پستي: 5156967574 09146572069
تولیدی پور اسمعیل قراخانلو  تبریز ، خیابان پاسداران  ، محله حیدرآباد  ، نبش کوچه محبی  ، پلاک 2 ، طبقه همکفکد پستي: 5148667736 04132605972
تولیدی نیک جهان  تبریز ، خیابان ثقه السلام  ، بالاتر از سه راه شمس تبریزی  ، مجلل بالا -کوچه قهاری  ، پلاک 59 ، طبقه همکفکد پستي: 5143935536 09144790480
تولیدی طیب نژاد  تبریز ، بهار ، روبروی بیمارستان اسد آبادی ، جنب بانک ملی ، پلاک 389 ، طبقه همکفکد پستي: 5185715845 09123847977
تولیدی سعادتی  تبریز ، انقلاب ، کوچه ارسباران ، کوچه اسلامی ، پلاک -287 ، طبقه همکفکد پستي: 5147786447 09360179563
تولیدی کوتاهی  تبریز ، عباسی ، روبروی پارک میخک ، کوچه 12متری توحید ، پلاک 7 ، طبقه همکفکد پستي: 5155818576 09144039522
فرش تبریز ، حیدرآباد ، کوچه طالقانی ، کوچه شهید رجائی 1 ، پلاک 1 ، طبقه همکفکد پستي: 5148648184  
فرش شیرفر تبریز ، بازار ، راسته بازار  ، سرای سید حسین جدید ، پلاک 25 ، طبقه اولکد پستي: 5134753978  
فرش سدابی خلجان ، کوی ش بهشتی ، کوچه ((شهیدبهشتی1)) ، پلاک 1/265 ، طبقه همکفکد پستي: 5364115599 04134305255
قالیبافی مطلوب تبریز ، خیابان بهار ، اره گر ، بن بست عابد ، پلاک 81 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5185916661 04134446067
قالیبافی آسیابان تبریز ، خیابان منتظری ، میدان پیشقدم ، بن بست باقری ، پلاک 26 ، طبقه همکفکد پستي: 5165768175 04135446172
قالیبافی تبریز - پاسداران - کوچه (6متری) - کوچه شهید پوراکبری - پلاک 6 - طبقه زیر زمینکد پستي: 5148674531 04132606649
تولیدی نوین فر تبریز ، حیدرآباد ، کوچه شهید مدنی ، خیابان رضوانشهر-(پاسداران) ، پلاک 4 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5148666886  
فرش الهامی  تبریز ، توسعه ارم ، خیابان نظامی گنجوی ، خیابان 10متری سعدی ، پلاک 205 ، طبقه همکفکد پستي: 5147688584  
فرش صفاری زینجناب (ذینجناب ) ، اصلی ، خیابان امام ، بن بست شهیدبزرگی ، طبقه همکفکد پستي: 5364187695  
فرش فیض نژاد تبریز - منجم - خیابان شهید ظهیری - بلوار آزادگان جنوبی - پلاک 20 - طبقه زیر زمینکد پستي: 5186677657 04133307333
فرش رشید افشرد تبریز - بهار - خیابان بهار - کوچه بهداری - پلاک 106 - طبقه همکفکد پستي: 5185773735 04132334549
فرش زنده دل نهند تبریز - قره باغی - خیابان شهید قره باغی  - کوچه شهیدعلی بجانی - پلاک 1 - طبقه همکف - واحد غربیکد پستي: 5145964575  
قالیبافی تبریز - اسماعیل بقال - کوچه (سعادت) - کوچه شهیدرضایی - پلاک 69 - طبقه همکفکد پستي: 5143785733 04132350070
قالی بافی عابدی تبریز - مارالان - میدان بقائیه - کوچه سید اشرفی - پلاک 55 - طبقه همکفکد پستي: 5164933156  
قالیبافی رز تبریز - آذربایجان کوی مهران - کوچه 8متری سوم ماهان - کوچه مهران دوم ( قالیبافی رز ) - طبقه همکفکد پستي: 5186739536 04132222222
تولیدی فرش ولی زاده تبریز - 18 متری فیضیه غربی - کوچه شهید سربازی شرقی - خیابان شهید سربازی - پلاک 32 - طبقه اولکد پستي: 5185877383 04132881984
فرش جوادی تبریز - مارالان پیشقدم - کوی قورخانه - کوچه امام زمان (ع) - طبقه همکفکد پستي: 5165768336  
فرش نجف زاده تبریز - خیابان  عباسی - ایستگاه حاج هاشم - کوچه اصلانی - پلاک 90 - طبقه همکفکد پستي: 5153753315  
فرش اسماعیلی جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - جاده تبریز صوفیان - پشت انبار آب و فاضلاب ماده 16 (نجات ) - طبقه همکفکد پستي: 5189133120 04132800130
فرش بهبودی تبریز - حیدرآباد - خیابان فجردوم - کوچه اسلامی - طبقه همکفکد پستي: 5148613958 04135237671
قالیبافی رنجبر تبریز - خلیل اباد - کوچه امام ز مان - کوچه شهید قربانپور - جنب - پلاک  5/287 - طبقه همکفکد پستي: 5144955373  
قالیبافی عارفی تبریز - مارالان - کوی زمزم - کوچه حضرت علی اصغر - جنب پلاک 244  - طبقه زیر زمین ( منفی یک )کد پستي: 5164911142 04134429566
فرش کاظمی تبریز - سیلاب - بلوار طبیعت -[ایده لو] - بن بست صمدی  - پلاک 75/1 - طبقه همکفکد پستي: 5153997617 04132892052
قالیبافی بگلری تبریز - رضوان شهر - خیابان24 متری فجردوم - خیابان رضوان 2 - پلاک 10 - طبقه همکفکد پستي: 5147753140 04132359976
قالیبافی نقیبان تبریز - عباسی - خیابان صالح آباد - کوچه بهشتی - پلاک 14 - طبقه همکفکد پستي: 5155876519 04130000000
قالیبافی روزدار تبریز - حجتی - خیابان مهران اول - کوچه قره تاجی - پلاک 12 - طبقه همکفکد پستي: 5186748615 04130000000
قالیبافی شادانی تبریز - ساختمان سنگی - کوچه علیزاده - خیابان 12متری اسلامی - پلاک 8/192 - طبقه همکفکد پستي: 5175736165 04134740021
قالیبافی آقازاده تبریز - 42متری - کوچه شهید پیری - کوچه سعدی - پلاک 3/361 - طبقه اولکد پستي: 5145973353 04132332898
قالیبافی شریفی تبریز - حکم آباد - خیابان 18 متری فیضیه - کوچه شهید باباجهانی - پلاک 19 - طبقه همکفکد پستي: 5185835876 04132875357
قالیبافی ضربی تبریز - سه راه بهشتی - نرسیده به درمانگاه ابوطالب  - کوچه (اقبال1) - پلاک 172 - طبقه همکفکد پستي: 5146986374 04131111111
قالیبافی پایدار تبریز - آخمقیه - کوی مهران - کوچه شریف آباد - پلاک 265 - طبقه همکفکد پستي: 5179949671  
قالیبافی سلیمی تبریز - عباسی - کوچه چهارم رز - کوچه (چایکنار) - پلاک 7 - طبقه همکفکد پستي: 5156718418 04135230000
قالیبافی اسماعیل زاده تبریز - چها رراه لاله - کوچه شهیدرستمی - خیابان بهاران - پلاک 12 - طبقه همکفکد پستي: 5176645610  
قالیبافی فرهنگی تبریز - آخر مارالان - کوچه اول غربی - کوی زمزم - پلاک 19 - طبقه زیرزمینکد پستي: 5164915349 04131111111
قالیبافی جهانگیرزاده تبریز - بهار - کوچه شهید خرمدل - بن بست سوم - پلاک 2 - طبقه همکفکد پستي: 5185783939 04131111111
قالیبافی آذرتوران تبریز - پاسداران - کوچه شهیداسدپور - کوچه شهیدعلی عزتی افشرد - پلاک 2 - طبقه اولکد پستي: 5147854688  
قالیبافی سروش تبریز - خیابان شهید منتظری - پل سجادیه - بلوار نیایش  - زیرزمین ارزانسرای یاشار - طبقه منفی 1کد پستي: 5165859650 04135451371
قالیبافی حسین پور تبریز - 42متری - خیابان شهید نجفی - کوچه فجر - پلاک 47 - طبقه اولکد پستي: 5147636869 04131111111
قالیبافی باروقی تبریز - خلیل آباد - خیابان ذاکری - نبش کوچه امام زمان (ع) - پلاک 5.296 - طبقه همکفکد پستي: 5144955136 04131111111
قالیبافی محمدیان تبریز - بهمن آباد - خیابان 10 متری بهمن آباد - خیابان 20متری شهید رجائی - پلاک 2 - طبقه همکفکد پستي: 5147644195 04131111111
قالیبافی رحیمی تبریز - عباسی - کوی بهشتی دوم - بن بست باستانی - پلاک 12 - طبقه همکفکد پستي: 5155764199 04131111111
قالیبافی مولائی تبریز - مارالان - کوچه موسوی - کوچه شیربرداشت - پلاک 15 - طبقه همکفکد پستي: 5164958677 04131111111
قالیبافی سبحان تبریز - آذربایجان - خیابان راثی حق - بن بست چشمه - پلاک 40/1 - طبقه همکفکد پستي: 5187687139 04131111111
قالیبافی امین تبریز - آخمقیه - کوچه 12متری شهیدرجایی - کوچه 8متری پاسداران - طبقه همکفکد پستي: 5179855576 04134276183
قالیبافی اسدزاده تبریز - مفتح - خیابان شهید جودی - کوچه یازدهم - پلاک 1 - طبقه همکفکد پستي: 5145763963 04132363273
قالیبافی سلطان زاده تبریز - توسعه ارم - خیابان 10متری سعدی - بن بست 6متری اول - طبقه منفی 1کد پستي: 5147688589 04131111111
قالیبافی رستم زاده تبریز - کرکج - کوچه کوچه باغ 4 - خیابان کوچه باغ - قالیبافی رستم زاده - طبقه همکفکد پستي: 5159167153 04131111111
قالیبافی اقدم تبریز - یکه دکان - کوچه شهیدایوب مرادی - بن بست سیدی - پلاک 296 - طبقه همکفکد پستي: 5187643596 04131111111
قالیبافی تلاش تبریز - 42متری - کوچه شهید پورعلی - خیابان کوثرغربی - قالیبافی تلاش - پلاک 11 - طبقه همکفکد پستي: 5145993834 04131111111
قالیبافی علیزاده تبریز - سیلاب قوشخانه - کوچه (شهید غلام برازنده ) - خیابان شهید بابائی ایستگاه چهارم - پلاک 6/71 - طبقه اولکد پستي: 5153745733  
قالیبافی بابائی تبریز - سه راه بهشتی - کوچه درمانگاه ابوطالب - کوچه 8متری شهیدآیت اله حکیم - پلاک 8 - طبقه همکفکد پستي: 5146981711 04131111111
قالیبافی فداکار تبریز - خلیل آباد - کوچه نجف قصاب - کوچه محمدیان - پلاک 32 - طبقه .کد پستي: 5144963165  
قالیبافی مردانی تبریز - خلیل آباد - کوچه اسلامی - بن بست موسی بن جعفر - پلاک 16 - طبقه همکفکد پستي: 5144964935 04131111111
قالیبافی کاظمی تبریز - حیدرآباد - کوچه اسلامی 5 - کوچه اسلامی - طبقه همکفکد پستي: 5148613667 04131111111
قالیبافی همت جو تبریز - عباسی - خیابان بیلانکوه غربی - کوچه بعثت - پلاک 54 - طبقه همکفکد پستي: 5154695191 04136579593
قالیبافی اکبری تبریز - 42متری - کوچه امام رضا - کوچه شهیددهقان - پلاک 4.722 - طبقه همکفکد پستي: 5147613983 04131111111
قالیبافی نوجوان تبریز - لاله - میدان امام حسین - کوچه شهید برگی لاله - پلاک 29 - طبقه همکفکد پستي: 5175615157 04131111111
قالیبافی حسنی تبریز - مارالان - کوچه شهیدسالک - کوچه شهید کوهی - پلاک 19 - طبقه همکفکد پستي: 5165744983 04131111111
تولیدی علی پور ناظم اباد تبریز - شهرک ارم - کوچه بهشت 2 - کوچه ششم - پلاک 25 - طبقه همکفکد پستي: 5147953661  
کارگاه قالیبافی اعلاباف تبریز - رواسان - کوچه 6 متری اول - کوچه 13 آبان - پلاک 3 - طبقه همکفکد پستي: 5179774718 04134255560
تولیدی تقی پور تبریز - انقلاب - کوچه سوم طالقانی - خیابان چایکنار - پلاک 1 - طبقه همکفکد پستي: 5147784544  
تولیدی هاشمی کمانج علیا تبریز - یکه دکان - بلوار ستارخان - بن بست مختاری  - پلاک 16 - طبقه همکفکد پستي: 5146913966  
قالیبافی جبرئیلی تبریز - شتربان - خیابان ذاکری  - کوچه حسن کاشیکار - پلاک 5.887 - طبقه منفی 1کد پستي: 5145778369  
قالیبافی احمدزاده تبریز - 42متری - خیابان شهید نجفی - کوچه خدابخش 1 - پلاک 4.607 - طبقه همکفکد پستي: 5147615419 04132300671
قالیبافی عبدی  تبریز - مفتح - بالاتر از انبار  سردار محله جوبندیان - کوچه شهید امامی - پلاک 6 - طبقه دومکد پستي: 5145773879  
قالیبافی عزیززاده فرد آناخاتون - روستای اسپران -   - خیابان اصلی - کوچه 8 متری گلستان 2 - طبقه همکفکد پستي: 5189175915 04131111111
فرش ندامت تبریز - آزادی - کوچه یحیی تبریزی - بلوار ملاصدرا - طبقه منفی 1کد پستي: 5164739533  
قالیبافی بهروزی تبریز - 42متری انقلاب - کوچه شش متری کافی - بلوار انقلاب - پلاک 3/810 - طبقه منفی 1کد پستي: 5145947756  
قالیبافی پری زاده تبریز - عباسی - کوچه سرابیان - بن بست ریش سفید - پلاک 46 - طبقه همکفکد پستي: 5155884314 04136584572
قالیبافی ابوالفضل تبریز - آخونی - خیابان شهید شریفی - بن بست گوزلزاده  - پلاک 15 - طبقه منفی 1کد پستي: 5184863145 04131111111
تولیدی امامقلی زاده زینی بگلو تبریز - حیدرآباد - خیابان پاسداران نبش کوچه موسی بن جعفر - خیابان رضوانشهر-(پاسداران) - پلاک 27 - طبقه همکفکد پستي: 5148663735  
قالیبافی سجودی تبریز - رضوان شهر - 18 متری رضوان 2 - کوچه فرشباف 3 - طبقه همکفکد پستي: 5147753473 04131111111
تولیدی قراباغلو تبریز - حیدرآباد - کوچه طالقانی - کوچه شهید رجائی 1 - پلاک 29 - طبقه همکفکد پستي: 5148648331  
قالیبافی محمدی تبریز - عباسی ، یوسف آباد - کوچه شریعتی - کوچه اسلامی - پلاک 41 - طبقه همکفکد پستي: 5153794538 04131111111
تولیدی بنی فاطمه تبریز - سرباز شهید - خیابان ایده لو - بن بست ((صمدی )) - پلاک 83 - طبقه همکفکد پستي: 5153997671  
قالیبافی چمنی خلجان - روستای سردصحرا - محله بالا - کوی شهریار - کوچه اشکان - پلاک 3/742 - طبقه همکفکد پستي: 5364117473  
قالیبافی رحیمی تبریز - رضوان شهر - کوچه آزادگان 3 - کوچه قائم 1 - پلاک 12 - طبقه منفی 1کد پستي: 5147743389 04131111111
فرش حسین پور  تبریز - 42متری - خیابان شهید نجفی - کوچه فجر - پلاک 47 - طبقه همکفکد پستي: 5147636868  
تولیدی نجفی تبریز - مارالان - کوی صبا - بن بست فرضی - پلاک 16 - طبقه منفی 1کد پستي: 5164944374  
تولیدی تقی پور آناخاتون - روستای اسپران - کوچه کوهسار - کوچه 8متری غربی سوم - طبقه همکفکد پستي: 5189166455 04132334549
قالیبافی شاهی گویدرق تبریز - سیلاب قوشخانه - اول احمد اباد - کوچه شهیدقنبری 1 - پلاک 70 - طبقه همکفکد پستي: 5153836634