اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان – اردیبهشت 97


Notice: Undefined index: articleView in /home/tabrizc1/public_html/templates/shaper_helixultimate/html/layouts/joomla/content/info_block/author.php on line 14

Notice: Undefined index: articleView in /home/tabrizc1/public_html/templates/shaper_helixultimate/html/layouts/joomla/content/info_block/publish_date.php on line 13
بازدید: 296

 

kongere sanat
اولین کنگره صنعت

 

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان اردیبهشت 97

 

 

سطح برگزاریداخلی، بین المللی

نوع ورودینیاز به ثبت نام و رزرو

برگزارکنندهمهندس بهنام گلی

اطلاعات تماس۰۴۱۳۳۲۴۲۶۱۲ نمابر : ۰۴۱۳۳۲۴۲۰۶۳ info{at}icbi2018{dat}com

منبع ذکر رویدادسایت دبیرخانه کنگره( www{dat}icbi2018{dat}com )

 

محورهای همایش
1.مهندسی عمران

- مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

- فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان

- روش های نوین در طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها

- کنترل لرزه ای سازه ها و مصالح هوشمند

- مصالح نوین و تکنولوژی بتن

- دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه ای

- ساختمان های آینده و محیط زیست

- مدیریت ساخت و اجرا

- سازه های زیر زمینی

- عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاومسازی سازهها

2.مهندسی معماری

- روش های ساخت و فناوری نوین در معماری

- طراحی، عملکرد و تکنولوژی ساخت در معماری

- معماری داخلی

- معماری هوشمند

- نقش اقلیم و معماری بومی پایدار در صنعت ساخت

- بومی شناسی در معماری

- مصالح شناسی در معماری

- بازسازی ، باز آفرینی در معماری

- تکنیک های ویژه مرمت در معماری

3.مهندسی برق

- ساختمان های با مصرف انرژی پایین و صفر

- کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان

- مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

- اتوماسیون در ساختمان

- ساختمانهای سبز

- هوشمندسلازی در ساختمانها

4.مهندسی مکانیک

- سیستمهای مدیریت ساختمان

- ساختمانهای انرژی صفر

- ممیزی انرژی در ساختمان

- تکنولوژیهای نوین در سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع ساختمان

- بازیافت انرژی در ساختمانها

- کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در ساختمانها

- تهویه مطبوع ساختمانهای بلند مرتبه

5.مهندسی نقشه برداری

- مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک

6.مهندسی ترافیک

- برنامه ریزی حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

7.مهندسی شهرسازی

- برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهرهای آینده

- مدیریت شهری

- شهرسازی و توسعه شهری پایدار

- شهرسازی اسلامی

 

محورهای همایش
1.مهندسی عمران

- مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

- فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان

- روش های نوین در طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها

- کنترل لرزه ای سازه ها و مصالح هوشمند

- مصالح نوین و تکنولوژی بتن

- دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه ای

- ساختمان های آینده و محیط زیست

- مدیریت ساخت و اجرا

- سازه های زیر زمینی

- عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاومسازی سازهها

2.مهندسی معماری

- روش های ساخت و فناوری نوین در معماری

- طراحی، عملکرد و تکنولوژی ساخت در معماری

- معماری داخلی

- معماری هوشمند

- نقش اقلیم و معماری بومی پایدار در صنعت ساخت

- بومی شناسی در معماری

- مصالح شناسی در معماری

- بازسازی ، باز آفرینی در معماری

- تکنیک های ویژه مرمت در معماری

3.مهندسی برق

- ساختمان های با مصرف انرژی پایین و صفر

- کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان

- مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

- اتوماسیون در ساختمان

- ساختمانهای سبز

- هوشمندسلازی در ساختمانها

4.مهندسی مکانیک

- سیستمهای مدیریت ساختمان

- ساختمانهای انرژی صفر

- ممیزی انرژی در ساختمان

- تکنولوژیهای نوین در سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع ساختمان

- بازیافت انرژی در ساختمانها

- کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در ساختمانها

- تهویه مطبوع ساختمانهای بلند مرتبه

5.مهندسی نقشه برداری

- مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک

6.مهندسی ترافیک

- برنامه ریزی حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

7.مهندسی شهرسازی

- برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهرهای آینده

- مدیریت شهری

- شهرسازی و توسعه شهری پایدار

- شهرسازی اسلامی


چاپ   ایمیل