نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته کراچی – پاکستان ؛تبریز - فروردین97


Notice: Undefined index: articleView in /home/tabrizc1/public_html/templates/shaper_helixultimate/html/layouts/joomla/content/info_block/author.php on line 14

Notice: Undefined index: articleView in /home/tabrizc1/public_html/templates/shaper_helixultimate/html/layouts/joomla/content/info_block/publish_date.php on line 13
بازدید: 298

نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته کراچی – پاکستان ؛تبریز - فروردین97

 

5435134523

 

موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته کراچی پاکستان

زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی موادغذایی، کشاورزی، دام و طیور، چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته کراچی پاکستان؛تبریز - در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریز - در تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه 97 میباشد .

 

 

تاریخ شروعسه شنبه 21 فروردين 97Tue 10 April 18

تاریخ پایانپنج شنبه 23 فروردين 97Thu 12 April 18

ساعت شروع : 16:00

ساعت پایان : 22:00

 


چاپ   ایمیل