پارلا سنتر


Notice: Undefined index: articleView in /home/tabrizco/public_html/templates/shaper_helixultimate/html/layouts/joomla/content/info_block/author.php on line 14

Notice: Undefined index: articleView in /home/tabrizco/public_html/templates/shaper_helixultimate/html/layouts/joomla/content/info_block/publish_date.php on line 13
بازدید: 528

شرکت پارلا سنتر در راستای پیشبرد اهداف خود نیازمند تعدادی نیروی کاری می باشد.

astekhdam

به تعدادی بازاریاب حرفه ای در زمینه چاپ و تبلیغات و جذب آگهی روزنامه نیازمندیم.

مراجعه حضوری

قبل از مراجعه تماس بگیرید.

04135232241


چاپ   ایمیل